SERVE D'ACOLLIDA

SERVE D'ACOLLIDA MATÍ I TARDA PELS NOSTRES FILLS

Servei d’acollida

L’escola ens ofereix un servei d’acollida al matí i a la tarda pels nostres fills, facilitant-nos així la conciliació família-feina. Durant el temps d’acollida els fills estan a càrrec d’un/a monitor/a.

 

Val a dir que els dies d’hivern o de pluja els alumnes estan a dintre d’una de les classes i surten amb el temps just de fer les seves respectives files a les classes i no trobar-se amb l’entrada de la resta d’alumnes per la porta gran (això també es manté pels nens que venen amb el servei d’autocar). La resta de dies juguen una estoneta a la pista d’esports.

 

Aprofitem per recordar a la resta de pares que no fan ús d’aquest servei que l’horari escolar comença a les 9:00 h (les portes s’obren a les 8:45 h) i finalitza a les 17:00 h.

 

Aquest servei es contracta directament a l’escola i té un cost en funció de la durada contractada i si és de manera puntual o mensual.

Podrem deixar els nens a l’escola a les 8:00 h, o bé, a les 8:30 h., segons les necessitats de cada família, per l’entrada de la “porteria” on les monitores de matí s’encarregaran d’acollir-los.

Podrem recollir els nens a l’escola a les 17:30 h, o bé, a les 18:00 h, segons les necessitats de cada família, per l’entrada de la “porteria”.

L’associació

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi Santa Dorotea agrupa els pares i mares o representants legals dels alumnes del centre.

 

Consulta els estatuts de l'associació que regulen les seves finalitats.

         

Junta de l’AMPA

Presidenta: Helena Sayós.

Vice-presidenta: Montse Martra.

Secretària: Eva Ferraz.

Tresorer: Jordi Parés.

Vocals:

    - Mónica Casals.
    - Viviana Costa.
    - Eduardo Llorens.
    - Elisenda Marimon.
    - Alex Masana.